хранителни добавки,билков екстракт,Кошница
 • Региони
  • хранителни добавки,билков екстракт,English
  • хранителни добавки,билков екстракт,German
  • хранителни добавки,билков екстракт,Russian
  • хранителни добавки,билков екстракт,USA
  • хранителни добавки,билков екстракт,Italian


ВемоХерб® BEES+

хранителни добавки,билков екстракт,назад назад
хранителни добавки,билков екстракт,ВемоХерб<sup>®</sup> BEES+

ВемоХерб® BEES+

ВемоХерб® BEES+ - Иновативен продукт, който ускорява развитието на пчелните семейства, увеличава тяхната продуктивност и стимулира яйценосната дейност на пчелите майки

Описание


ВемоХерб® BEES+ - Иновативен продукт, който ускорява развитието на пчелните семейства, увеличава тяхната продуктивност и стимулира яйценосната дейност на пчелите майки.

СЕГА С ДОБАВЕН ЕНЗИМ ИНВЕРТАЗА ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА ИНВЕРТЕН ЗАХАРЕН СИРОП

Проведените изпитвания върху пчели с ВемоХерб® BEES+ показват:


ускорява развитието на пчелните семейства, увеличава тяхната продуктивност и стимулира яйценосната дейност на пчелите майки.Проведените изпитвания върху пчели с ВемоХерб® BEES+ показват, че стимулиращото подхранване на пчелните семейства с инвертиран захарен разтвор с добавка на ВемоХерб® BEES+ по 15 mg на 1kg пчели,  дава изключително добри резултати, както спрямо яйценосната дейност на пчелите майки така също и по отношение на продуктивността, активността и устойчивостта на пчелните семейства като цяло.

 

Отчетеният по-висок процент на презимувалите пчели в семействата, подхранвани с ВемоХерб® BEES+, е показател за нормално  развитие и устойчивост през неблагоприятния (зимен) период от  живота им, а повишената яйценосна дейност на пчелите майки показва тенденция за засилване на пчелните семейства.


Проведеното проучване показва, че стимулиращото подхранване на пчелните семейства с ВемоХерб® BEES+ води до развитие на силни семейства, които оползотворяват максимално добре наличната пчелна паша.

 

ВемоХерб® BEES+ съдържа ензима инвертаза, което позволява на всеки пчелар да приготви сам инвертен захарен сироп. Много лесно може да бъден приготвен в домашни или индустриални условия. За повече информация прочетете инструкциите за начина на приложение.


Прилагането на ВемоХерб® BEES+ е със значително по-силно изразено положителното въздействие върху силата, активността, продуктивността и устойчивостта на пчелните семейства в сравнение с други конкурентни стимулатори.

Като се има предвид от една страна по-доброто развитие на пчелните семейства (по-голямо количество на отгледано пило и на налични пчели), по-високата медопродуктивност, а от друга ниската стойност на ВемоХерб® BEES+, се доказва ефективността от неговото използване, за  повишаване продуктивността на пчелните семейства и за стимулиране яйценосната  дейност на пчелните майки. Съществено е да се отбележи също и натуралният произход на този продукт, чиито съставки са биологичноактивни растителни екстракти, го диференцира от алтернативните синтетични медикаменти на пазара.

положителното въздействие върху силата, активността, продуктивността и устойчивостта на пчелните семейства в сравнение с други конкурентни стимулатори.


ВемоХерб® BEES+ е иновативен продукт базиран на хомогенна смес от растителни екстракти и ензим инвертаза. 
Общото физиологичното действие на продукта се определя от високото съдържание на биологично активните вещества: фуростанолови сапонини, флавоноиди (апигенин, рутин, кепферол), ароматни кетони, кумарини и полифеноли. 

Начин на приложение:


.................................