хранителни добавки,билков екстракт,Кошница
  • Региони
    • хранителни добавки,билков екстракт,English
    • хранителни добавки,билков екстракт,Russian
    • хранителни добавки,билков екстракт,Italian


ВемоХерб® BEES+ (30g)

хранителни добавки,билков екстракт,назад назад
хранителни добавки,билков екстракт,<strong>ВемоХерб<sup>®</sup> BEES+ (30g)</strong>

ВемоХерб® BEES+ (30g)

Иновативен продукт, който ускорява развитието на пчелните семейства и увеличава тяхната продуктивност. Сега с инвертазна активност, за приготвянето на инвертен захарен сироп.

Описание


ВемоХерб® BEES+ - Иновативен продукт, който ускорява развитието на пчелните семейства, увеличава тяхната продуктивност и стимулира яйценосната дейност на пчелите майки.

СЕГА С ИНВЕРТАЗНА АКТИВНОСТ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА ИНВЕРТИРАН ЗАХАРЕН СИРОП

Проведените изпитвания върху пчели с ВемоХерб® BEES+ показват:


ускорява развитието на пчелните семейства, увеличава тяхната продуктивност и стимулира яйценосната дейност на пчелите майки.Проведените изпитвания върху пчели с ВемоХерб® BEES+ показват, че стимулиращото подхранване на пчелните семейства с инвертиран захарен разтвор с добавка на ВемоХерб® BEES+ по 15 mg на 1kg пчели,  дава изключително добри резултати, както спрямо яйценосната дейност на пчелите майки така също и по отношение на продуктивността, активността и устойчивостта на пчелните семейства като цяло.

 

Отчетеният по-висок процент на презимувалите пчели в семействата, подхранвани с ВемоХерб® BEES+, е показател за нормално  развитие и устойчивост през неблагоприятния (зимен) период от  живота им, а повишената яйценосна дейност на пчелите майки показва тенденция за засилване на пчелните семейства.


Проведеното проучване показва, че стимулиращото подхранване на пчелните семейства с ВемоХерб® BEES+ води до развитие на силни семейства, които оползотворяват максимално добре наличната пчелна паша.

 

ВемоХерб® BEES+ има инвертазна активност, което позволява на всеки пчелар да приготви сам инвертен захарен сироп. Много лесно може да бъден приготвен в домашни или индустриални условия. За повече информация прочетете инструкциите за начина на приложение.


Прилагането на ВемоХерб® BEES+ е със значително по-силно изразено положителното въздействие върху силата, активността, продуктивността и устойчивостта на пчелните семейства в сравнение с други конкурентни стимулатори.

Като се има предвид от една страна по-доброто развитие на пчелните семейства (по-голямо количество на отгледано пило и на налични пчели), по-високата медопродуктивност, а от друга ниската стойност на ВемоХерб® BEES+, се доказва ефективността от неговото използване, за  повишаване продуктивността на пчелните семейства и за стимулиране яйценосната  дейност на пчелните майки. Съществено е да се отбележи също и натуралният произход на този продукт, чиито съставки са биологичноактивни растителни екстракти, го диференцира от алтернативните синтетични медикаменти на пазара.

положителното въздействие върху силата, активността, продуктивността и устойчивостта на пчелните семейства в сравнение с други конкурентни стимулатори.


ВемоХерб® BEES+ е иновативен продукт, базиран на хомогенна смес от растителни екстракти. 
Общото физиологичното действие на продукта се определя от високото съдържание на биологично активните вещества: фуростанолови сапонини, флавоноиди (апигенин, рутин, кемпферол), ароматни кетони, кумарини и полифеноли. 

Начин на приложение:

1. Сипете 1.5 г (пълна мерителна лъжичка) от ВемоХерб® BEES+ в 100 мл хладка вода и хубаво разбъркайте. 
 

2. А) В домашни условия:

2. Б) В промишлени условия:

Добавете получения разтвор към 10 литра 65% захарен сироп и разбъркайте добре. Уверете се, че температурата на захарния сироп е под 50оС преди да го използвате! Оставете сместа за 72-120 часа (3-5 дни). По време на този период разбъркайте продукта няколко пъти.

Добавете продукта към 10 литра 65% захарен сироп при pH 4.5 и температура от 55оС, за период от 12 часа. Реакцията трябва да се осъществи в съд с автоматично разбъркване.


3. На пчелно семейство се прилага по 200-250 мл сироп през 3 дни в продължение на 6-7 седмици. Стимулиращите подхранвания се извършват през пролетта (март-април), когато липсва или е недостатъчен приносът на прашец и нектар, и през август-септември, при температура над 12оС.